Polityka prywatności

CarLightClub.com („CarLightClub”, „my” lub „nas”) stworzył następującą Politykę prywatności i bezpieczeństwa („Polityka prywatności”), aby poinformować Cię o następujących kwestiach: jakie informacje zbieramy, kiedy je zbieramy, w jaki sposób i dlaczego je zbieramy, jak je wykorzystujemy, jak je chronimy, w jaki sposób je udostępniamy i jakie masz możliwości wyboru w zakresie gromadzenia i wykorzystywania przez nas tych informacji. Wejście na Strony oznacza akceptację i zgodę na warunki zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami określonymi w niniejszej Polityce prywatności, prosimy o niewchodzenie na Strony.

1.1 Jakie informacje zbieramy

1.2 Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje

1.3 Jak chronimy gromadzone przez nas informacje

1.4 Ujawnianie danych osobowych

1.5 Twoje prawa

1.6 ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

1.7 Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

1.8 Pliki cookie

1.1 Jakie informacje zbieramy

Twoje imię

Twój adres rozliczeniowy i dostawy

Twój adres email

Twój numer telefonu (lub komórki).

Numer Twojej karty kredytowej/debetowej

Informacje o tym, jak korzystasz z Witryn

Informacje o Twoim zakupie/zwrocie/wymianie

1.2 Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje

Realizuj zakupy, zamówienia, płatności, zwroty/wymiany lub prośby o informacje lub służ Ci w inny sposób i zarządzaj nimi.

Zapewnij wszelkie żądane usługi.

Zarządzaj loteriami i konkursami.

Cele marketingowe

Dostarczaj kupony, kupony mobilne, biuletyny, wiadomości z paragonami, e-maile i wiadomości mobilne.

Wysyłaj komunikaty marketingowe i inne informacje dotyczące produktów, usług i promocji.

Zarządzaj promocjami.

Operacje wewnętrzne. Poprawiaj skuteczność Stron, wygodę korzystania z urządzeń mobilnych i działania marketingowe. Przeprowadzaj badania i analizy, w tym grupy fokusowe i ankiety. W razie potrzeby wykonuj inne czynności biznesowe lub zgodnie z opisem w innym miejscu tej polityki.

Zapobieganie oszustwom. Aby zapobiegać nieuczciwym transakcjom, monitorować przed kradzieżą i w inny sposób chronić naszych klientów i naszą firmę.

Zgodność z prawem. Wspomaganie egzekwowania prawa i odpowiadanie na wezwania.

1.3 Jak chronimy gromadzone przez nas informacje

Metody bezpieczeństwa

Utrzymujemy zabezpieczenia techniczne, administracyjne, fizyczne, elektroniczne i proceduralne w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa przekazywanych nam informacji. Aby chronić te informacje, Witryny korzystają z zabezpieczeń TLS (Transport Layer Security), w których gromadzimy dane osobowe i wrażliwe. SSL szyfruje numer karty kredytowej, imię i nazwisko oraz adres, więc tylko my jesteśmy w stanie odszyfrować te informacje.

Bezpieczeństwo poczty elektronicznej

Należy pamiętać, że wiadomości e-mail mogą nie być szyfrowane i nie są uważane za bezpieczny sposób przesyłania informacji o karcie kredytowej. „Phishing” to oszustwo mające na celu kradzież Twoich informacji. Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail wyglądającą na wysłaną przez nas z prośbą o podanie pewnych informacji, nie odpowiadaj. Chociaż możemy zapytać Cię o imię i nazwisko, nigdy nie poprosimy o hasło, dane karty kredytowej ani inne informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacje o dzieciach

Uznajemy szczególne znaczenie ochrony prywatności w przypadku dzieci. Zależy nam na ochronie prywatności dzieci i w pełni przestrzegamy ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPPA). Nigdy świadomie nie będziemy żądać ani gromadzić danych osobowych od jakiejkolwiek osoby poniżej 16 roku życia bez uprzedniej możliwej do sprawdzenia zgody rodziców. Jeśli dowiemy się, że dana osoba ma mniej niż 16 lat i przesłała nam jakiekolwiek informacje w jakimkolwiek celu bez uprzedniej możliwej do sprawdzenia zgody rodziców, usuniemy jej dane z naszych plików.

Dodatkowe bezpieczeństwo

Prosimy również klientów o uważne sprawdzenie swoich kont i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich nieoczekiwanych działań nam oraz bankowi wydającemu kartę lub wystawcy karty kredytowej. Prosimy wszystkich naszych klientów o podjęcie działań mających na celu ochronę informacji znajdujących się na ich kontach internetowych, w tym:

  • Zainstaluj najnowsze aktualizacje zabezpieczeń i oprogramowanie antywirusowe na swoim komputerze, aby zapobiegać złośliwemu oprogramowaniu i wirusom.
  • Często resetuj hasła do swoich kont e-mail.
  • Używaj skomplikowanych haseł lub fraz
  • Nie używaj tego samego hasła na więcej niż jednej stronie internetowej.
  • Nie udostępniaj swojego hasła innym osobom.
  • Wyloguj się/wyloguj z sesji witryny internetowej, tak aby Twoja sesja została zamknięta i inny użytkownik na tym samym komputerze nie mógł uzyskać do niej dostępu, szczególnie w przypadku korzystania z publicznego komputera lub terminala.

1.4 Ujawnianie danych osobowych

Polityka ogólna

Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy danych osobowych klientów stronom trzecim; z wyjątkiem, w ograniczonych okolicznościach opisanych poniżej, możemy udostępniać informacje stronom trzecim.

Rodzina CarLightClub

Udostępniamy zebrane informacje rodzinie CarLightClub, która obejmuje wszystkie nasze spółki zależne i stowarzyszone. Rodzina CarLightClub może wykorzystywać te informacje, aby oferować Ci produkty i usługi, które mogą Cię zainteresować.

Usługodawcy

Możemy udostępniać informacje firmom, które świadczą dla nas usługi wsparcia (takie jak drukarnie, poczta e-mail, dostawcy marketingu mobilnego, logistyki lub ulepszania danych) lub które pomagają nam promować nasze produkty i usługi. Firmy te mogą potrzebować informacji o Tobie w celu wykonywania swoich funkcji. Firmy te nie są upoważnione do wykorzystywania informacji, które im udostępniamy, do jakichkolwiek innych celów.

Wymogi prawne

Możemy ujawnić informacje, które nam przekazujesz, jeśli uznamy, że ujawnienie jest zgodne z prawem, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa; w celu egzekwowania lub stosowania obowiązujących warunków i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy, naszych klientów lub innych osób.

Kiedy nas kierujesz

Na Twoje polecenie lub prośbę możemy udostępnić Twoje dane.

Transfery biznesowe

Jeśli część lub całość naszych aktywów biznesowych zostanie sprzedana lub przeniesiona, zazwyczaj przekazujemy odpowiednie informacje dotyczące naszych klientów. Możemy również zachować kopię tych informacji o kliencie.

Międzynarodowe przesyłanie danych

W zakresie, w jakim uznaje się, że przekazujemy dane osobowe za granicę, opieramy się na następujących podstawach prawnych, aby przekazywać Twoje dane zgodnie z przewidzianymi prawem mechanizmami legalnego przesyłania danych przez granice:

  • Zgoda (jeżeli wyraziłeś zgodę)
  • Umowa (jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą, np. w celu dokonania płatności online lub dostarczenia zakupionego produktu)
  • Uzasadnione interesy (określone w niniejszej Polityce prywatności)
  • Podejmujemy uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są dokładne, kompletne i aktualne. Masz prawo dostępu do gromadzonych przez nas danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania. Masz także prawo w każdej chwili ograniczyć lub sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym i standardowym formacie. Możesz wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

1.5 Twoje prawa

Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, możemy żądać od Ciebie danych, abyśmy mogli potwierdzić Twoją tożsamość i prawo dostępu do tych danych, a także wyszukać i udostępnić Ci dane osobowe, które posiadamy. Istnieją przypadki, w których obowiązujące przepisy prawa lub wymogi regulacyjne pozwalają lub wymagają od nas odmowy udostępnienia lub usunięcia części lub wszystkich przechowywanych przez nas danych osobowych.

Możesz skontaktować się z nami , aby skorzystać ze swoich praw. Odpowiemy na Twoją prośbę w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie krótszym niż 30 dni.

1.6 ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

Promocyjny e-mail

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas e-maili promocyjnych, kliknij tutaj. Masz również możliwość rezygnacji z subskrypcji promocyjnych wiadomości e-mail za pomocą linku rezygnacji zawartego w każdym e-mailu. Może minąć do 10 dni roboczych, zanim przestaniesz otrzymywać promocyjne wiadomości e-mail.

Ważne uwagi i e-mail transakcyjny

Od czasu do czasu możemy wysyłać na Twój adres e-mail niekomercyjne elektroniczne wiadomości e-mail zawierające ważne informacje o nas lub Witrynach.

Regularnie wysyłamy e-maile z potwierdzeniami zamówień, aktualizacjami zamówień e-mailem i wiadomościami e-mail z prośbą o pozostawienie recenzji po złożeniu zamówienia.

1.7 Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

mobilny

Możemy dystrybuować kupony mobilne i wiadomości tekstowe na urządzenia mobilne klientów, którzy poprosili o te informacje za pośrednictwem prośby o zgodę. Klienci będą mogli zrezygnować z określonej kampanii w wiadomościach mobilnych.

1.8 Pliki cookie

Pliki cookie CarLightClub.com

Funkcja pomocy Twojej przeglądarki powinna zawierać instrukcje umożliwiające ustawienie komputera tak, aby akceptował wszystkie pliki cookie, powiadamiał Cię o wydaniu pliku cookie lub nie otrzymywał plików cookie w żadnym momencie. Jeśli ustawisz swój komputer tak, aby w żadnym momencie nie otrzymywał plików cookie, nie będzie możliwe świadczenie niektórych spersonalizowanych usług, w związku z czym możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Witryny.

Reklama w Internecie

Uczestniczymy w programie Adobe Marketing Cloud Device Cooperative, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z niektórych naszych witryn i aplikacji na różnych urządzeniach, z których korzystasz, oraz aby dostarczać dostosowane promocje. Dowiedz się więcej o tym, jak firma Adobe to robi i zarządza swoimi preferencjami.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich obecnych i byłych informacji o klientach zebranych przez nas lub nam przekazanych.

W Witrynach mogą znajdować się łącza do innych witryn. Jeśli odwiedzisz jedną z tych witryn, możesz zapoznać się z polityką prywatności na tej stronie. Ponadto mogłeś odwiedzić naszą stronę internetową za pośrednictwem łącza lub banera reklamowego na innej stronie. W takich przypadkach witryna, z której pochodzi łącze, może zbierać informacje od osób, które klikną baner lub link. Możesz zapoznać się z polityką prywatności tych witryn, aby zobaczyć, w jaki sposób gromadzą i wykorzystują te informacje.

Możemy okresowo zmieniać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, między innymi po to, aby dotrzymać kroku nowym technologiom, praktykom branżowym i wymaganiom regulacyjnym. Oczekujemy, że większość takich zmian będzie niewielka. Wszelkie nieistotne zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zaktualizowanego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Mogą jednak zaistnieć przypadki, w których zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności mogą być bardziej znaczące. W takich przypadkach najpierw zamieścimy bardziej widoczne powiadomienie.

Dalsze korzystanie z naszych produktów i usług po dacie wejścia w życie Polityki prywatności oznacza, że ​​akceptujesz zmienioną Politykę prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się ze zmienionym Oświadczeniem o ochronie prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych produktów lub usług i skontaktowanie się z nami w celu zamknięcia utworzonego konta.

Pliki cookies to małe fragmenty tekstu służące do przechowywania informacji w przeglądarkach internetowych. Pliki cookie są powszechnie stosowane do przechowywania i odbierania identyfikatorów oraz innych informacji na komputerach, telefonach i innych urządzeniach. W podobnych celach korzystamy również z innych technologii, w tym danych, które przechowujemy w Twojej przeglądarce internetowej lub urządzeniu, identyfikatorów powiązanych z Twoim urządzeniem i innego oprogramowania. W tym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie wszystkie te technologie nazywamy „plikami cookie”.

Używamy plików cookie w celu dostarczania, ochrony i ulepszania naszych produktów i usług, na przykład poprzez personalizację treści, oferowanie i mierzenie reklam, zrozumienie zachowań użytkowników i zapewnianie bezpieczniejszego doświadczenia. Poniżej opisujemy różne rodzaje plików cookie, których używamy i cele, jakie realizują. Należy pamiętać, że konkretne pliki cookie, których możemy używać, różnią się w zależności od konkretnych witryn i usług, z których korzystasz.

Niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są absolutnie niezbędne do zapewnienia Państwu naszych witryn internetowych i usług oraz umożliwienia korzystania z podstawowych funkcji, takich jak udostępnianie funkcji koszyka na zakupy lub wykresów na żywo. Jeśli wyłączysz te pliki cookie, nie będziemy mogli spełnić Twojej prośby.

Pliki cookie dotyczące wydajności i funkcjonalności: Te pliki cookie gromadzą informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych i usług oraz pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane podczas przeglądania. Informacje gromadzone przez te pliki cookie pozwalają nam optymalizować nasze witryny internetowe i ułatwiać korzystanie z nich, ale nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Jeśli wyłączysz lub zrezygnujesz z tych plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych stron internetowych i usług, a także może to ograniczyć wsparcie lub informacje, które możemy Ci zapewnić.

Analityczne i dostosowujące pliki cookie: Te pliki cookie gromadzą informacje, których używamy w formie zbiorczej, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny i usługi oraz skuteczność naszych kampanii marketingowych, a także pomagają nam dostosowywać nasze witryny internetowe. Jeśli wyłączysz lub zrezygnujesz z tych plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych stron internetowych i usług, a także może to ograniczyć wsparcie lub informacje, które możemy Ci zapewnić.

Reklamowe pliki cookie: Te pliki cookie zbierają informacje o Twojej historii przeglądania lub zakupów i służą do dostosowywania komunikatów reklamowych do Twoich potrzeb. Pełnią funkcje takie jak zapobieganie ciągłemu pojawianiu się tych samych reklam, zapewnienie prawidłowego wyświetlania reklam, a w niektórych przypadkach wybieranie reklam opartych na Twoich zainteresowaniach. Możemy udostępniać te informacje stronom trzecim, aby pomóc w tworzeniu i dostarczaniu reklam spersonalizowanych dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Jeśli wyłączysz lub zrezygnujesz z tych plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych stron internetowych i usług, a także może to ograniczyć wsparcie lub informacje, które możemy Ci zapewnić.

Pliki cookie sieci społecznościowych: Te pliki cookie służą do umożliwienia użytkownikowi udostępniania stron i treści naszych witryn internetowych i usług za pośrednictwem sieci społecznościowych stron trzecich i innych witryn internetowych. Te pliki cookie mogą być również wykorzystywane do celów reklamowych.

Na naszych stronach internetowych możesz także spotkać się z plikami cookies umieszczanymi przez strony trzecie. Na przykład, gdy kupujesz nasze produkty online, nasz sprzedawca e-commerce może używać plików cookie i innych technologii. Możemy również zezwalać stronom trzecim na umieszczanie plików cookie na naszych stronach internetowych w celu śledzenia informacji o Twoich działaniach online i/lub w witrynach stron trzecich lub usługach online, w tym w celu wysyłania Ci ukierunkowanych reklam na podstawie tych informacji, co może obejmować remarketing naszych produktów i usług, które przeglądałeś w naszych witrynach internetowych i witrynach stron trzecich.

Twoja przeglądarka lub urządzenie może oferować ustawienia umożliwiające wybór, czy pliki cookie przeglądarki mają być ustawione oraz ich usunięcie. Jeśli nie zmienisz ustawień swojej przeglądarki i będziesz nadal korzystać z naszej witryny, zakładamy, że wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies i dalsze pobieranie plików cookies na Twoje urządzenie. Jeśli zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki, nasza Witryna i jej funkcje niekoniecznie będą działać w ten sam sposób lub zapewniać takie same spersonalizowane doświadczenia.

Niektóre przeglądarki umożliwiają przesyłanie sygnałów „Do Not Track”. Nie przetwarzamy ani nie odpowiadamy na sygnały „Nie śledź”. Zamiast tego przestrzegamy standardów opisanych w naszej Polityce prywatności .